Certifikácia a kurz DEUTSCH IM GESUNDHEITSWESEN

Vložené dňa 5. mája 2017 · Vložené do kategórie Články, Novinky

Vážené záujemkyne a záujemcovia, Humboldt IDŠ má v ponuke kurz 117, ktorý sa zaoberá obsahom zdravotníctva. Uvedený kurz mal od r. 2008 – 2013 i kredit MŠ SR, jeho predlženie sme už následne nežiadali. V prípade, že potrebujete pre výkon Vášho povolania v zdravotníctve a opatrovateľskej činnosti v zahraničí certifikát dokazujúci Vaše znalosti NJ v úrovni B2 / C1, je možný výkon tejto skúšky i On line, po dohode so skúšajúcim lektorom v Humboldte.
Ak máte záujem o výkon Online skúšky z NJ, informujte sa na našich kontaktoch – humboldt@humboldt.sk.
Výhodou je, že nemusíte nikam na výkon skúšky dochádzať, môžete ju absolvovať a vykonať z prostredia Vášho domova, resp. z prostredia pracovného výkonu v zahraničí.

V r. 2015 sme certifikovali viac než 20 záujemcov zo Slovenska i zahraničia (Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Maďarska).

Pre prípadné otázky sme vám k dispozícii,

Humboldt team