Dištančné vzdelávanie a elektronická komunikácia

Vložené dňa 3. apríla 2016 · Vložené do kategórie Články

Moderné spôsoby elektronickej komunikácia zasahujú i do osvedčených foriem dištančného vzdelávania. Aký je rozvoj tohto tradične zaužívaného spôsobu štúdia, ktorým je možné dopĺňať si vzdelanie v západných krajinách Európskej únie už i v štúdiu na univerzite ?

Tento spôsob štúdia, ktoré Humboldt IDŠ ponúka v individuálnej forme štúdia, nie je určený každému záujemcovi. Je náročné na sebadisciplínu, vôľu niečo dokázať, byť náročný k sebe samému a oplývať zdravou dávkou sebadôvery a samostatnosti. To znamená, že predpokladá určité vlastnosti u študenta. Značné nároky kladie i na inštitúciu, ktorá túto metódu vzdelávania využíva a aplikuje. Ide predovšetkým o metodickú náročnosť spracovania študijných materiálov tak, aby osobnú absenciu pedagóga študujúci pociťoval čo najmenej. Kontakt s pedagógom zabezpečujú klasické prostriedky elektronickej komunikácie, resp. i pošta, fax. Študent pracuje individuálne so svojím študijným materiálom, využíva ďalšie didaktické pomôcky podľa toho, v ktorom kurze študuje. Prípadné problémy počas štúdia, ale i jednotlivé plnenie študijného plánu vo forme spracovania domácich úloh, konzultuje so svojím lektorom jemu dostupnou formou.
Výhodou je predovšetkým veľká úspora času. Študent je oslobodený od dochádzania do kurzov. Čas, ktorý tým získava, môže v plnej miere využiť pre samotné štúdium.