Európan by mal ovládať jazyky

Vložené do kategórie Novinky

Ste hrdí na to, že dokonale ovládate jeden cudzí jazyk?

Netešte sa príliš, nejdete s dobou! Súčasný trend totiž hovorí, že priemerný Európan by mal ovládať minimálne dva svetové jazyky. A najlepšie urobíte, ak sa hneď budete zdokonaľovať aj v ďalšom.

Potreba vedieť cudzie jazyky neustále vzrastá a to najmä v súvislosti s neutíchajúcou globalizáciou. Hranice miznú a vďaka rýchlemu cestovaniu či kontaktom cez internet a sociálne siete majú ľudia k sebe neustále bližšie. Vedieť jeden svetový jazyk je takmer samozrejmosť, vedieť dva sa stane samozrejmosťou v krátkom čase.

To, ako sú na tom európske štáty s ovládaním jazykov, pravidelne analyzuje prieskum Európskej komisie – Eurobarometer. Z posledných prieskumov sa dajú vyčítať zaujímavé skutočnosti.

V súlade so samotnou populáciou EU, najfrekventonejším jazykom je nemčina (16%), nasleduje taliančina a angličtina (oba jazyky po 13%), francúzština (12%), potom španielčina a poľština (8% každý). Medzi najviac používané jazyky v Európe patria angličtina (38%), francúzština (12%), nemčina (11%), španielčina (7%) a ruština (5%).

Viac ako polovica Európanov (54%) sa dokáže dorozumieť v minimálne jednom dodatočnom jazyku k ich materinskému, štvrtina (25%) sa vie dohovoriť v dvoch dodatočných jazykoch a približne 10% vie konverzovať popri ich materinskom jazyku v najmenej ďalších troch. Takmer všetci respondenti v Luxemburgu (98%), Litve (95%), Holandsku (94%), Malte (93%), Slovinsku a Lotyšsku (92% každý) a Švédsku (91%) potvrdili, že sa vedia dohovoriť v minimálne jednom dodatočnom jazyku k ich materinskému.

Krajiny, ktoré zaznamenali najväčší pozitívny nárast medzi dvoma prieskumami Eurobarometer v oblasti dohovorenia sa v jednom dodatočnom jazyku k ich materinskému, sú Rakúsko (+16 percentuálnych bodov na 78%), Fínsko (+6 bodov na 75%) a Írsko (+6 bodov na 40%).

Naopak, krajiny v ktorých došlo k poklesu schopnosti dohovoriť sa aspoň jedným cudzím jazykom sú Slovensko (-17 percentuálnych bodov na 80%), Česká republika (-12 bodov na 49%), Bulharsko (-11 bodov na 48%), Poľsko (-7 bodov na 50%) a Maďarsko (-7 bodov na 35%). Výsledky v týchto krajinách boli ovplyvnené predovšetkým poklesom podielu cudzích jazykov ako ruština a nemčina. Toto stanovisko je pre Slovensko bohužiaľ nie príliš pozitívne, nastavuje nám však zrkadlo a malo by nás každého motivovať zlepšiť sa v tejto oblasti.

Na druhej strane, sú niektoré európske krajiny, ktoré zaznamenali povzbudivý nárast dokonca v kategórii ovládania dvoch dodatočných cudzích jazykov a to predovšetkým Taliansko (+6 percentuálnych bodov na 22%) a Írsko (+5 bodov na 18%).

V 19 z 25 členských krajín EU je najviac používaným cudzím jazykom angličtina (po vyňatí Veľkej Británie – v čase prieskumu bola stále členom EU a Írska). Jedným z ďalších zaujímavých záverov prieskumu je aj fakt, že približne štvrtina (24%) respondentov komunikuje v cudzom jazyku denne a približne rovnaký podiel účastníkov prieskumu (23%) sa vyjadrilo, že cudzí jazyk používa veľmi často.

Ako hlavnú výhodu ovládať cudzie jazyky uviedla prevažná časť Európanov jednoduchšiu možnosť získať prácu v zahraničí, ako aj získať lepšiu prácu v domovskej krajine, nakoľko potreba komunikovať v cudzích jazykoch je v dnešnom globálne prepojenom svete takmer nevyhnutnosťou. Ďalšími najfrekventovanejšími dôvodmi prečo je nutné ovládať cudzie jazyky boli snaha študovať v zahraničí a potreba dorozumieť sa počas dovolenky v zahraničí. Najviac uvádzanou prekážkou v snahe naučiť sa cudzí jazyk (34%) bola chýbajúca motivácia, nasledovaná nedostatkom času (28%).