Hľadáme lektorov po celom území SR

Vložené do kategórie Novinky

V  súčasnej dobre rozširujeme sieť lektorov v rámci celého Slovenska. Jazyková škola Humboldt má aktivity po celom území Slovenska. V prípade, že  máte záujem o spoluprácu s Humboldt IDŠ ako lektor pre výuku cudzích jazykov vo Vašom regióne, zašlite Vás stručný CV na humboldt@humboldt.sk.

Výhodou je prax v lektorskej činnosti.

Následne Vás budeme informovať o možnostiach spolupráce vo Vašom regióne, prípadne v iných aktivitách, ako sú prekladateľská činnosť, vývoj študijných materiálov firemných kurzov a pod., spolupráca vo vedení internetových diaľkových kurzov.

Tešíme sa na možnú spoluprácu!

PaedDr. Karol Verbich

riaditeľ Humboldt IDŠ