Prečo sa stať študentom Humboldt IDŠ?

Vložené dňa 7. apríla 2017 · Vložené do kategórie Články

V roku 2013 sme zaevidovali v internetových individuálnych kurzoch študenta s poradovým číslom 25 000. Od 1. 1. 1993 je to číslo, ktoré nás zaväzuje na jednej strane k neustálej činnosti v zdokonaľovaní ponuky, na strane druhej dokazuje opodstatnenie uvedeného spôsobu štúdia i v SR.

V štatistikách študentov prevažujú ženy vo veku 25-45 rokov. Takmer 75 % našich študentov je z vidieka, čo opodstatňuje našu činnosť. Minimálne 70 % našich študentov má stredoškolské vzdelanie. Regionálne členenie ovplyvňuje nezamestnanosť v danom regióne. Regionálne hranice však prekonáva možnosť štúdia v internetových kurzoch, ktorých ešte väčší rozmach očakávame v nasledovnom období. Je však závislá od možnosti individuálneho pripojenia študenta na internet, ktoré našťastie v posledných rokoch zaznamenáva značný vzostup vo všetkých regiónoch Slovenska.

V súčasnej dobe prevláda viac záujem o jazykové kurzy – 60 %. Najviac predávanými kurzami sú základné kurzy európskych jazykov pre začiatočníkov a ich nadstavbové kurzy pre pokročilých. Od roku 2008 máme v ponuke i kurz Tureckého jazyka pre začiatočníkov prirodzenou metódou, ktorý zaznamenal značný záujem zo strany verejnosti.

Zaujímavými kurzami v našej ponuke sú prípravné kurzy AJ a NJ pre výkon štátnej jazykovej skúšky. Z ekonomických kurzov, ktoré majú Kredit Ministerstva školstva SR, už po niekoľko rokov si udržuje pozíciu v predávanosti kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva. V pedagogickej oblasti disponuje Humboldt IDŠ kvalitným pedagogickým zborom, ktorí tvora zahraniční lektori a bratislavskí vysokoškolskí učitelia. Významnou činnosťou v poslednom období 3 rokov je podiel Humboldt IDŠ vo firemnom vzdelávaní pracovníkov našich klientov aj verejnej správy.