Prečo sa stať študentom Humboldt IDŠ?

Vložené do kategórie Články

Ešte v roku 2013 sme zaevidovali v individuálnych kurzoch diaľkového vzdelávania študenta s poradovým číslom 25 000. Je to číslo, ktoré nás zaväzuje na jednej strane k neustálej činnosti v zdokonaľovaní ponuky, na strane druhej dokazuje opodstatnenie uvedeného spôsobu štúdia na Slovensku.

V štatistikách študentov prevažujú ženy vo veku 25-45 rokov. Takmer 75% našich študentov je z vidieka, čo opodstatňuje našu činnosť. Približne 70% našich študentov má stredoškolské vzdelanie. Regionálne členenie ovplyvňuje nezamestnanosť v danom regióne. Regionálne hranice však prekonáva možnosť štúdia v diaľkových kurzoch.

V súčasnej dobe prevláda viac záujem o jazykové kurzy – 80%. Najviac predávanými kurzami sú základné kurzy európskych jazykov pre začiatočníkov a ich nadstavbové kurzy pre pokročilých. Okrem európskych jazykov máme v našom portfóliu i kurz Tureckého jazyka pre začiatočníkov prirodzenou metódou, ktorý zaznamenal značný záujem zo strany verejnosti.

Zaujímavými kurzami v našej ponuke sú prípravné kurzy AJ a NJ pre výkon štátnej jazykovej skúšky. Z ostatných kurzov treba spomenúť kurz Psychológie, ktorý sa teší veľkej obľube. Lektorom daného kurzu je skúsený psychológ s dlhoročnými skúsenosťami. V pedagogickej oblasti disponuje Humboldt IDŠ kvalitným pedagogickým zborom, ktorý tvoria domáci ako aj zahraniční lektori a spolupracujeme aj s vysokoškolskými učiteľmi. Významnou činnosťou v poslednom období je podiel Humboldt IDŠ vo firemnom vzdelávaní pracovníkov našich klientov v podnikateľskej sfére ako aj vo verejnej správe.