Nemčina pre opatrovateľky

Vložené dňa 4. apríla 2016 · Vložené do kategórie Články

Vážené záujemkyne a záujemcovia!

Dávame  do pozornosti  náš diaľkový jazykový kurz Deutsch im Gesundheitswesen, ktorý je vypracovaný našimi odbornými lektormi v spolupráci so spoločnosťou Humboldt Wien.  Absolventi kurzu obdržia certifikát Humboldt , ktorý im poslúži ako oficiálny doklad jazykových schopností pre výkon činností v oblasti starostlivosti o chorých a opatrovania v Rakúskej republike a je potrebný pre oficiálne živnostenské podnikanie v uvedenom obore.

Ukážky zo študijného materiálu vám na požiadanie pošleme  – humboldt@humboldt.sk , zažiadajte si ich.