+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Príprava na štátnice.

Súkromná jazyková škola Humboldt ponúka prípravu na výkon štátnych skúšok v individuálnych kurzoch:
Nemecký jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky (116)  
Anglický jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky (126)  

Počas dvoch rokov štúdia v prípravných kurzoch prechádza študent metodickou prípravou na rozvoj zručností požadovaných pri výkone štátnych jazykových skúšok v úrovni B2 a C1: čítanie s porozumením, posluchové cvičenia, písanie a hovorenie. Okrem týchto sa v štúdiu sumarizujú a vyhodnocujú gramatické znalosti študentov individuálne a jednotlivo korektúrami ich prác podľa plánu kurzu.

Študijný postup