+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Profil spoločnosti.

HUMBOLDT IDŠ pôsobí na Slovensku od začiatku roka 1993. Za toto obdobie sme zapísali do študijných kurzov viac ako 25 000 študentov. Vo svojej činnosti, v plánovaní kurzov a ich realizácií vychádzame zo skúsenosti získaných za takmer tri dekády ako aj zo spolupráce s mnohými školami a partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

Ponuka našich vzdelávacích aktivít sa neustále mení. Trvalou súčasťou sú jazykové kurzy, ktorých študijný materiál obmieňame pravidelne v zmysle požiadaviek trhu, nárokov na vedomosti študentov podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a prípravných štátnicových programov v NJ a v AJ.

Moderný a overený spôsob výuky cudzích jazykov Vám ponúkame už 28 rokov. Či už sa už chcete učiť cudzie jazyky pre štúdium, prácu alebo potešenie, máme kurz pre vás. Okrem jazykových kurzov máme v ponuke aj niekoľko ďalších zaujímavých odborných kurzov, pričom vieme zorganizovať aj špecifické kurzy na základe atypických požiadaviek klienta.

Vzhľadom na súčasnú situáciu ponúkame prepracovaný systém výučby na diaľku cez video komunikačné platformy ako sú Skype, Meet, What´s up, FaceTime atď.