+421 (2) 5249 7277         humboldt @ humboldt.sk
Už 25 rokov vzdelávame

Profil spoločnosti.

HUMBOLDT IDŠ pôsobí na Slovensku od 1.1.1993. Za toto obdobie sme zapísali do študijných kurzov viac ako 25 000 študentov. Vo svojej činnosti, v plánovaní kurzov, ich realizácií vychádzame zo skúsenosti našej partnerskej spoločnosti HUMBOLDT Fernlehr Institut Wien.

Ponuka našich vzdelávacích aktivít sa neustále mení. Trvalou súčasťou sú jazykové kurzy, ktorých študijný materiál obmieňame pravidelne v zmysle požiadaviek trhu, nárokov na vedomosti študentov podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a štátnicových programov v NJ a v AJ.