pixel

Nemecký jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 116 Nemecký jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

116 Nemecký jazyk – prípravný kurz pre výkon štátnej jazykovej skúšky

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz s individuálnym študijným plánom v úrovni C1.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Cieľom kurzu je príprava na výkon jazykovej skúšky z NJ. Obsahom nadväzuje na nižšie úrovne našich kurzov nemeckého jazyka. Študijný plán je zameraný do oblastí reálií nemecky hovoriacich krajín a konverzačných tém požadovaných k výkonu základnej a všeobecnej jazykovej skúšky.

Do študijného plánu sú začlenené základné informácie o historickom vývine krajiny, súčasnej spoločenskej situácii či školskom systéme. Oblasť konverzačných tém sa zaoberá situáciami vychádzajúcimi z každodenného života, jeho potrieb a medziľudských vzťahov.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre absolventov stredných a vysokých škôl, prípadne absolventov nemeckých jazykových kurzov nižších úrovní.

Požadované vstupné vzdelanie

Vedomosti na úrovni slovnej zásoby B1-B2, dokonalý prehľad o nemeckej gramatike. Výhodou je maturita z nemeckého jazyka, prípadne dlhší pobyt v nemecky hovoriacej krajine.

Profil absolventa

Po úspešnom absolvovaní kurzu je študent pripravený na výkon všeobecnej štátnej jazykovej skúšky – II. stupeň náročnosti. Absolvent má prehľad o politickom usporiadaní a geografickej polohe nemecky hovoriacich krajín, ich školských systémoch. V konverzačnej oblasti disponuje slovnou zásobou z tém každodenného styku – kultúra, šport, masmédiá. Dokáže komunikovať na profesionálnej úrovni, ovláda základnú časť špecifickej slovnej zásoby v okruhu Wirtschaftsdeutsch. Kurz prináša predpoklad obohatenia slovnej zásoby o 1500 nových slov.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 750-900 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta).

ZÁUJEM O KURZ 116.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ