pixel

Online výučba

Humboldt - Online kurzy

Hlavné benefity Online kurzov

Flexibilita

Študujte z pohodlia domova

Špecifické témy

Kurzy zamerané na konkrétne zamestnania

Kurzy na mieru

Kurz prispôsobený vašim potrebám

"One-to-one"

Individuálne lekcie s lektorom

Certifikát

Profesionálny jazykový certifikát

O online výučbe

Vzdelávajte sa moderne a efektívne, z pohodlia domova! Naše kurzy online výučby vedené certifikovanými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami vám pomôžu zdokonaliť sa v jazyku a získať tak náskok v súkromnom i pracovnom živote.

Ponúkame na mieru šité kurzy, od klasického doučovania až po kurzy určené pre jednotlivé profesie – zdravotníctvo, hotelierstvo, podnikanie a mnohé ďalšie. Dĺžka štúdia, ktorú uvádzame, je iba odporúčaná. V prípade záujmu si ju viete predĺžiť až na dvojnásobok.

Online výučba prebieha na týchto plaformách:

O online výučbe

Vzdelávajte sa moderne a efektívne, z pohodlia domova! Naše kurzy online výučby vedené certifikovanými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami vám pomôžu zdokonaliť sa v jazyku a získať tak náskok v súkromnom i pracovnom živote.

Ponúkame na mieru šité kurzy, od klasického doučovania až po kurzy určené pre jednotlivé profesie – zdravotníctvo, hotelierstvo, podnikanie a mnohé ďalšie. Dĺžka štúdia, ktorú uvádzame, je iba odporúčaná. V prípade záujmu si ju viete predĺžiť až na dvojnásobok.

Online výučba prebieha na týchto plaformách:

Naše hlavné balíky

Balík BRONZE

Náš základný balík výučby pozostáva z 8 vyučovacích akademických hodín (45 minút). Okrem klasickej výučby lektorom je v ňom zahrnuté aj prvotné preskúšanie jazykovej úrovne lektorom verbálnou formou. Odporúčaná doba štúdia je 1 kalendárny mesiac pri 2 vyučovacích hodinách
týždenne.

Balík SILVER

Rozšírený balík výučby pozostáva zo 16 vyučovacích akademických hodín (45 minút). Okrem klasickej výučby lektorom je v ňom zahrnuté aj prvotné preskúšanie jazykovej úrovne lektorom verbálnou formou. Odporúčaná doba štúdia je 8 týždňov pri 2 vyučovacích hodinách týždenne.

Balík GOLD

Balík Gold pozostáva z 24 vyučovacích akademických hodín (45 minút). Okrem klasickej výučby a prvotného preskúšania jazykovej úrovne štruktúrovanou písomnou formou na základe princípov Spoločného európskeho referenčného rámca (A1 až C2) je v tomto balíku zahrnuté vystavenie potvrdenia o absolvovaní 24 vyučovacích hodín. Odporúčaná doba štúdia je 12 týždňov pri 2 vyučovacích hodinách týždenne.

  Špecifická výučba

  Pokiaľ by ste pri výučbe požadovali špecifickú literatúru zameranú na konkrétnu oblasť, vieme daný kurz vystavať na základe vašich požiadaviek. Uvedené ceny kurzov sú za samotnú výučbu na základe štandardných skrípt a nezahŕňajú takýto špecifický študijný materiál.

  Okrem troch uvedených balíkov ponúkame výučbu cez video hovor platformy aj našej firemnej klientele. Poskytnúť vieme aj možnosť skupinových kurzov.

  Špecifická výučba

  Pokiaľ by ste pri výučbe požadovali špecifickú literatúru zameranú na konkrétnu oblasť, vieme daný kurz vystavať na základe vašich požiadaviek. Uvedené ceny kurzov sú za samotnú výučbu na základe štandardných skrípt a nezahŕňajú takýto špecifický študijný materiál.

  Okrem troch uvedených balíkov ponúkame výučbu cez video hovor platformy aj našej firemnej klientele. Poskytnúť vieme aj možnosť skupinových kurzov.

  Radi Vám kurz prispôsobíme podľa vašich požiadaviek. Kontaktuje nás pre viac informácií.