+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Online výučba.

Zrušila Vám škola, zamestnávateľ alebo samotný lektor výučbu jazyka kvôli súčasnej situácii s COVID19? Nechcete stratiť získané vedomosti a potrebujete nadviazať na Váš výučbový plán? Alebo sa chcete od začiatku pustiť do štúdia nového jazyka, keďže vzhľadom na súčasnú situáciu dochádza k vyššej konkurencii na pracovnom trhu? Máme pre Vás moderné a plnohodnotné riešenie!

Ponúkame na mieru šité kurzy podľa potrieb študenta, od klasického doučovania až po zameranie sa na špecifické oblasti ako sú zdravotníctvo, hotelierstvo, business a podnikanie a mnohé ďalšie. Dĺžka štúdia, ktorú uvádzame, je iba odporúčaná. Študent má nárok na čerpanie kurzu do dvojnásobku odporúčanej doby štúdia. Medzi hlavné balíky patria:

Bronze

Jedná sa o základný balík výučby, ktorý pozostáva z 8 vyučovacích akademických hodín (45 minút). V tomto balíku je okrem klasickej výučby lektorom zahrnuté aj prvotné preskúšanie jazykovej úrovne lektorom verbálnou formou. Odporúčaná doba štúdia je 1 kalendárny mesiac, čo znamená absolvovanie 2 vyučovacích hodín týždenne.
Cena tohto balíka je 179 EUR s DPH.

Silver

Silver je rozšírený balík výučby, ktorý pozostáva zo 16 vyučovacích akademických hodín (45 minút). V tomto balíku je zahrnuté aj prvotné preskúšanie jazykovej úrovne štruktúrovanou písomnou formou na základe princípov Spoločného Európskeho Referenčného Rámca (A1 až C2). Odporúčaná doba štúdia je 8 týždňov, čo znamená absolvovanie 2 vyučovacích hodín týždenne.
Cena tohto balíka je 349 EUR s DPH.

Gold

Balík Gold pozostáva z 24 vyučovacích akademických hodín (45 minút). Okrem klasickej výučby, prvotného preskúšania jazykovej úrovne štruktúrovanou písomnou formou na základe princípov Spoločného Európskeho Referenčného Rámca (A1 až C2) je v tomto balíku zahrnutá aj záverečná skúška a vystavenie HUMBOLDT certifikátu. Odporúčaná doba štúdia je 12 týždňov, čo znamená absolvovanie 2 vyučovacích hodín týždenne.
Cena tohto balíka je 549 EUR s DPH.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na humboldt@humboldt.sk, alebo +421 911 239 600.

Ak študenti požadujú pri výučbe špecifickú literatúru zameriavajúcu sa na určitú konkrétnu oblasť, vieme daný kurz vystavať na základe takýchto požiadaviek. Uvedené ceny kurzov sú za samotnú výučbu na základe štandardných skrípt a nezahŕňajú takýto špecifický študijný materiál.

Okrem troch uvedených balíkov ponúkame výučbu cez video hovor platformy aj našej firemnej klientele, kde vieme ponúknuť možnosť skupinových kurzov.