pixel

Nemecký jazyk pre pokročilých

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 112 Nemecký jazyk pre pokročilých

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

112 Nemecký jazyk pre pokročilých

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v stupni náročnosti B2 s individuálnym študijným plánom.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je metodicky spracovaný tak, aby bol zrozumiteľný najširšej vrstve uchádzačov a záujemcov, ktorí si chcú obohatiť svoju slovnú zásobu a zlepšiť komunikačné schopnosti. Obsahovo nadväzuje na kurz „Nemčina pre začiatočníkov“, ale je určený i pre záujemcov, ktorí základy nemčiny absolvovali v iných inštitúciách, prípadne štúdiom na strednej škole.

Cieľová skupina

Náš kurz pokročilých je určený všetkým záujemcom, ktorí už prvé kontakty s jazykom majú za sebou a chcú nielen vylepšiť svoju slovnú zásobu, ale i vniknúť do tajov gramatických štruktúr a obohatiť si svoju slovnú zásobu o ďalšie nové výrazy.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné až vyššie vedomosti NJ v úrovni A2-B1.

Profil absolventa

Absolvent disponuje dokonalým prehľadom o gramatike nemeckého jazyka. V jednotlivých lekciách prechádza od jednoduchých gramatických štruktúr postupne k zložitejším tvarom, získava poznatky z morfológie, vetnej skladby a lexikológie. Po ukončení kurzu ovláda nové formy nemeckého pravopisu a je pripravený na výkon štátnice v stupni I – základná B2.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 300-500 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta). Študijný plán pozostáva z 20 lekcií obsahovo zameraných na gramatiku, z ktorých je potrebné vypracovať 20 domácich úloh (odporúčame cca 2 úlohy mesačne). Úlohy vychádzajú z jednotlivých kapitol študijných textov v príslušnej lekcii.

ZÁUJEM O KURZ 112.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ