pixel

Nemecký jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 111 Nemecký jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve.

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

111 Nemecký jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz zameraný do oblasti cestovného ruchu, služieb, podnikania a hotelierstva v úrovni náročnosti A2-B1 s individuálnym študijným plánom.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je určený záujemcom, ktorí pracujú v odvetví cestovného ruchu, reštauračných či hotelových služieb. Študent prejde lekciami zameranými na špecifické oblasti hotelierstva, služieb, turizmu a obchodnej korešpondencie. Naučí sa používať frazeologické spojenia a získa prehľad základnej gramatiky.

V študijných textoch sú prezentované materiály hotelových zariadení z nemecky hovoriacich krajín Európy.

Cieľová skupina

Záujemcovia o zvýšenie vedomostnej úrovne NJ, záujemcovia pracujúci v oblasti cestovného ruchu, absolventi stredných škôl tohto charakteru.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné vedomosti NJ v rozsahu v úrovni A1.

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný využiť získané poznatky pri podnikaní alebo zamestnaní v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva. Disponuje novou slovnou zásobou, ktorá má okolo 2 500 lexikálnych jednotiek. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov. Ovláda špecifickú slovnú zásobu NJ slovom i písmom, disponuje základmi obchodnej korešpondencie a je pripravený viesť obchodné rozhovory od recepcie hotela až po dennú prevádzku cestovnej kancelárie

Absolvent má informácie o jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách so zvýšenou orientáciou na Rakúsku republiku a jej cestovný ruch. Má poznatky o kultúre a podmienkach podnikania, fungovaní sietí cestovných kancelárií či hotelov.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 300-500 hodín podľa individuálneho tempa študenta).Individuálny študijný plán pozostáva zo 4 samostatných skrípt, z ktorých je potrebné vypracovať 4 domáce úlohy, každé 3 mesiace jednu. Úlohy vychádzajú z jednotlivých kapitol študijných textov.

ZÁUJEM O KURZ 111.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ