pixel

Nemecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 110 Nemecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

110 Nemecký jazyk pre začiatočníkov prirodzenou metódou

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz v úrovni A1-B1 s individuálnym študijným plánom.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je spracovaný metodicky od tematických okruhov jednoduchšieho charakteru (rodina, škola, zamestnanie, návšteva) k zložitejším, náročnejším témam v spojení so slovnou zásobou. Jednotlivé lekcie pozostávajú z tematického článku, praktických cvičení,

Fonetickú výuku a náhradu pedagóga zabezpečujú nosiče CD-ROM, na ktorých sú nahrané jednotlivé časti študijného materiálu.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí v minulosti nemali možnosť študovať nemecký jazyk a rozhodli sa pre štúdium od úplného začiatku, prípadne absolvovali štúdium nemeckého jazyka na stredných či základných školách a majú záujem o obnovenie pasívnych vedomostí.

Požadované vstupné vzdelanie

základné, stredoškolské, bez predchádzajúceho vzdelania

Profil absolventa

Absolvent je schopný po ukončení kurzu využiť získané poznatky v súkromnom i podnikateľskom sektore na úrovni bežnej každodennej komunikácie. Disponuje slovnou zásobou okolo 4 000 lexikálnych jednotiek, ovláda základy nemeckej gramatiky, tvorenia slov, základy vetnej skladby. V aktívnom používaní má k dispozícii okolo 2000 slov.

Fonetickými cvičeniami má absolvent zaktivizované aktívne vedomie a jazykové zručnosti, je schopný viesť komunikáciu a základnú korešpondenciu v nemeckom jazyku. Taktiež je oboznámený s kultúrou, politickým a hospodárskym usporiadaním nemecky hovoriacich krajín so zvýšenou orientáciou na Rakúsko.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba je 12+12 mesiacov (odporúčame 360 – 520 hodín podľa individuálneho tempa študenta). Plán výučby pozostáva z 51 lekcií, z ktorých je potrebné vypracovať 45 domácich úloh (odporúčame vypracovať priemerne 1 úlohu týždenne).

ZÁUJEM O KURZ 110.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ