pixel

Anglický jazyk – prípravný kurz pre Cambridge first certificate in english

Domov / Prehľad kurzov / Anglický jazyk / 125 Anglický jazyk – prípravný kurz pre Cambridge first certificate in english

 

JAZYKOVÉ KURZY, ANGLICKÝ JAZYK

125 Anglický jazyk – prípravný kurz pre Cambridge first certificate in english

Organizačná forma

Prípravný kurz pre výkon jazykovej skúšky FCE Cambridge v úrovni B2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

First Cambridge Certificate je treťou úrovňou skúšok Cambridge v anglickom jazyku pre študentov, ktorých materinským jazykom nie je angličtina. Je to skúška úrovne upper-intermediate a jej absolvovanie je všeobecne považované ako záruka bezproblémovej komunikácie v písanej i hovorenej forme. FCE je skúška pre všetkých, ktorí potrebujú angličtinu pre každodenné používanie v rôznych oblastiach (obchod, medicína, štúdium, cestovný ruch atď). 

FCE – First Cambridge Certificate je medzinárodne uznávaný diplom, ktorý je akceptovaný zamestnávateľmi v rôznych sférach (obchod, priemysel, kontakt s verejnosťou, administratívne účely v bankovníctve, letecké spoločnosti, kulinárska prax…) a univerzitami po celom svete. Cieľom kurzu je pripraviť študenta na skúšku, ktorá pozostáva z 4 častí – čítanie s porozumením (1 hodina 15 minút), písanie (1 hodina 30 minút), používanie anglického jazyka (1 hodina 15 minút), komunikácia (cca. 14 minút).

Cieľová skupina

Záujemcovia o úspešné zvládnutie skúšok First Cambridge Certificate.

Požadované vstupné vzdelanie

Vedomosti na úrovni základnej slovnej zásoby (okolo 3000 lexikálnych jednotiek v aktívnom používaní), čiastočný prehľad v anglickej gramatike, výhodou je dlhší pobyt v anglicky hovoriacej krajine. Kurz je vhodný aj pre záujemcov so základným vzdelaním.

Profil absolventa

Absolvent prípravného kurzu prejde postupne všetkými obsahovými požiadavkami pre výkon skúšky. Získava vedomosti a zručnosti pri čítaní textov, disponuje dostatočne širokou slovnou zásobou, dokáže improvizovať v reprodukcii čítaného, prípadne počutého textu. V rámci posluchových cvičení si buduje komunikačnú schopnosť reakcie. Ovláda základy anglickej gramatiky, má dostatočné zručnosti v grafickom prejave, dokáže koncipovať obchodný list a prejav.

Spĺňa požiadavky v rámci európskeho hodnotiaceho rámca na úrovni B2, Vie plynulo a spontánne komunikovať, a preto by mohol komunikovať aj s cudzincami. Rozumie dlhším prednáškam a vie sledovať. Rozumie väčšej časti TV správ a bežných programov. Vie čítať články a správy týkajúce sa súčasných problémov.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 400-700 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta).

ZÁUJEM O KURZ 125.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ