pixel

Anglický jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve

Domov / Prehľad kurzov / Anglický jazyk / 121 Anglický jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve

JAZYKOVÉ KURZY, ANGLICKÝ JAZYK

121 Anglický jazyk v cestovnom ruchu a hotelierstve

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so všeobecným zameraním v úrovni B1.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Kurz je svojím obsahom orientovaný do slovnej zásoby týkajúcej sa cestovného ruchu, hotelierstva, služieb, turizmu a časti anglickej obchodnej korešpondencie. Študent je oboznámený s množstvom frazeologických spojení a príslušným prehľadom gramatiky.

Okrem rozširovania slovnej zásoby poskytuje študijný materiál množstvo ďalších vedomostí a poznatkov zo systémovej práce turistického a hotelového zariadenia v zahraničí, cestovného ruchu či dopravy. V textoch sú prezentované materiály hotelových zariadení priamo z anglicky hovoriacich krajín Európy.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí pracujú v odvetví cestovného ruchu, reštauračných a hotelových služieb. Vhodný je taktiež pre študentov príslušných odborov na strednej alebo vysokej škole, ktorí sa plánujú zamestnať v zahraničí alebo začať podnikať.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z anglického jazyka v úrovni A2.

Profil absolventa

Absolvent je po ukončení kurzu schopný využiť získané poznatky v súkromnom i podnikateľskom sektore. Disponuje špecifickou slovnou zásobou s rozsahom okolo 2 500 lexikálnych jednotiek, ktorú ovláda slovom i písmom. Je schopný viesť komunikáciu v obore a disponuje základmi obchodnej korešpondencie v tejto oblasti.

Má informácie o jednotlivých anglicky hovoriacich krajinách so zvýšenou orientáciou na Veľkú Britániu, o kultúre a podmienkach podnikania, spoločenskom, politickom a hospodárskom usporiadaní sietí cestovných kancelárií či hotelov. Je oboznámený so spôsobmi vedenia obchodných rozhovorov, od recepcie hotela až po dennú prevádzku cestovnej kancelárie.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 450-600 hodín podľa individuálneho tempa študenta). Študijný plán pozostáva z učiva zo 4 učebníc. Počas štúdia je potrebné vypracovať 8 domácich úloh.

ZÁUJEM O KURZ 121.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ