pixel

Nemecký pravopis – die deutsche Rechtschreibung

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 511 Nemecký pravopis – die deutsche Rechtschreibung

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

511 Nemecký pravopis – die deutsche Rechtschreibung

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým filologickým zameraním na nový nemecký pravopis v úrovni B2.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Cieľom nášho kurzu je priblížiť záujemcom, študentom a germanistom praktické zavedenie základnej reformy nemeckého pravopisu, jej dopad a vplyv na grafické činnosti v nemčine.

Ovládanie nových noriem pravopisu je potrebné pre osobný pokrok študentov, učiteľov a záujemcov z radov širokej verejnosti, ktorí sú v spojení s nemeckým jazykom v dennom styku v práci. Postupnými krokmi je študent informovaný o zmenách pravidiel v oblasti gramatiky a lexiky. Kurz v tejto zostave je ponúkaný i v našej materskej spoločnosti vo Viedni.

Cieľová skupina

Študenti germanisti – absolventi kurzov Humboldt v minulom období, pedagógovia základných, stredných, ale i vysokých škôl, ktorí prešli pedagogickým vzdelaním v čase pred platnou reformou. Pracovníci v administratíve, obchode a ďalších odvetviach, ktorí prichádzajú denno-denne do styku s nemčinou v písomnej forme.

Požadované vstupné vzdelanie

Kurz je obsahom určený absolventom kurzov pre pokročilých na úrovni B1 a vyššej podľa Európskeho hodnotiaceho rámca.

Profil absolventa

Študent je metodicky vedený jednotlivými časťami morfológie, gramatiky a syntaxe. Na množstve príkladov dostáva vysvetlenia o novom pravopise v danej oblasti. Je dôkladne informovaný o základoch písania nemeckých hlások, tvorenia slov a ďalších častiach lexikologického či etymologického ponímania jazyka. Ovláda písanie interpunkčných znamienok v texte, disponuje vedomosťami o základných pravidlách Alt- Mittel- a Neuhochdeutsch.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Študijná doba 12+12 mesiacov, študijný materiál pozostáva zo 6 študijných zošitov a 6 domácich úloh. Odporúčame mesačné štúdium jedného bloku (skrípt). Študijné tempo závisí od individuálnych schopností a plánu študenta, predpokladá rozsah 150-250 študijných hodín.

ZÁUJEM O KURZ 511.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ