pixel

Základy psychológie

Domov / Prehľad kurzov / Odborné kurzy / 410 Základy psychológie

ODBORNÉ KURZY, PSYCHOLÓGIA

410 Základy psychológie

Organizačná forma

Internetový kurz základov psychológie pre potreby každodenného života.

Cieľ vzdelávacej aktivity

V tomto kurze sa dozviete, ako objavíte a rozviniete silu vašej osobnosti. Objasní vám teoretické základy a hlavné oblasti psychológie človeka. Naučíte sa, ako sa máte správať počas bežného dňa, ako máte riešiť prípadné problémy na pracovisku a v rodinnom kruhu. Informácie v kurze vychádzajú z najnovších výskumov a vďaka množstvu príkladov zo psychologickej praxe môžete získané poznatky jednoducho využiť v praktickom živote.

 

Poznatky z kurzu zlepšia vaše šance prezentovať sa v práci a získať uznanie od svojho privátneho či pracovného okolia. Dokážete vhodne komunikovať so spolupracovníkmi, klientmi a rodinnými príslušníkmi. Získavate odolnosť voči stresu a nachádzate formy jeho konštruktívneho riešenia. Znásobujete hodnotu svojej osobnosti, rozumiete správaniu partnerov v zamestnaní a v rodine.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať hlbšie vedomosti z oblasti psychológie človeka.

Požadované vstupné vzdelanie

Základné, výhodou je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Profil absolventa

Účastník kurzu postupným štúdiom získava poznatky z praktickej psychológie, nadobúda historický prehľad o vývoji psychológie, má dostatočné vedomosti o výkone psychologických testov. Dokáže analyzovať problematiku vnemu a pocitov, ktoré vplývajú na psychický stav človeka. Vie sa orientovať v typoch a psychológii osobnosti podľa rôznych autorov, analyzuje krízu, strach a stres, dokáže sa s ním vyrovnať.

Ovláda typológiu, vznik psychických porúch, ich dopady na konanie jednotlivca a má základné znalosti z oblasti liečenia týchto stavov. Pozná zákonitosti rozvoja osobnosti a psychológie jednotlivých úsekov života, vie sa orientovať v oblasti vývinovej psychológie od narodenia až po zrelý vek človeka. Má dostatočné vedomosti o normách, formách sociálneho správania sa jedinca, ovláda zákonitosti ovplyvňujúce sociálne pôsobenie človeka v danej spoločnosti, analyzuje správanie sa jedinca v skupine, v rodine.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Študijná doba 12+12 mesiacov, študijný materiál 16 študijných zošitov, 16 domácich úloh. Odporúčame mesačné štúdium jedného bloku (skrípt), študijné tempo závisí od individuálnych schopností a plánu študenta, predpokladá rozsah 500-750 študijných hodín.

ZÁUJEM O KURZ 410.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ