pixel

Právnická nemčina – Deutsch für Juristen

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 118 Právnická nemčina – Deutsch für Juristen

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

118 Právnická nemčina – Deutsch für Juristen

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým zameraním v úrovni B2–C1.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Nemčina disponuje špecifickou slovnou zásobou pre oblasť práva a hospodárstva. V tomto kurze ponúkame obsahový prierez právnickej nemčiny od pracovného práva, cez hospodárske právo, až po právo rodinné.

Cieľom kurzu je predovšetkým zvýšenie úrovne gramatických vedomosti študenta, ktoré sú základnou podmienkou pre jeho napredovanie v štúdiu. Na množstve cvičení a ukážok z praxe s právnickou tematikou si študent rozširuje špecifickú slovnú zásobu vyjadrení, ustálených zvratov a fráz.

Cieľová skupina

Záujemcovia so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním v oblasti práva, podnikania, obchodu a medzinárodných vzťahov. Právnici, zamestnanci právnických spoločností, advokáti.

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z nemeckého jazyka v úrovni B1.

Profil absolventa

Absolvent kurzu má dostatočné vedomosti z gramatiky a nových pravidiel nemeckého pravopisu, má rozšírenú slovnú zásobu o nové odborné termíny a vie ich používať v praktických súvislostiach. Má solídny všeobecný prehľad o nemeckom a rakúskom práve, dokáže koncipovať základné právnické dokumenty v nemeckom jazyku, má prehľad o tvorbe a obsahu obchodných zmlúv, dokáže komunikovať s nemecky hovoriacim partnerom.

Taktiež je informovaný o európskom práve v rámci všeobecného pohľadu, disponuje odbornými znalosťami z oblasti obchodného, rodinného, pracovného, hospodárskeho, dedičského, vecného a civilného práva.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 375-600 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta), Študijný plán je zameraný do špecifických oblastí, z ktorých je potrebné vypracovať 11 domácich úloh.

ZÁUJEM O KURZ 118.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ