+421 911 239 600       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Kontakt. Kde nás nájdete.

Loading map...

Loading

HUMBOLDT
Inštitút diaľkového štúdia, s. r. o.
ADRESA PREVÁDZKY
  Račianska 77, Bratislava 831 02
   +421 911 239 600
  humboldt@humboldt.sk
  www.humboldt.sk

IČO: 31338658
DIČ: 2020300227
IČ DPH: SK2020300227
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro 4025/B.

Bankové spojenie
banka: Tatra banka, a. s.
číslo účtu: 26 21 08 04 79/1100
IBAN: SK86 1100 0000 0026 2108 0479
BIC (SWIFT): TATRSKBX