pixel

Nemčina v zdravotníctve – Deutsch im Hesundheitswesen

Domov / Prehľad kurzov / Nemecký jazyk / 117 Nemčina v zdravotníctve – Deutsch im Gesundheitswesen

JAZYKOVÉ KURZY, NEMECKÝ JAZYK

117 Nemčina v zdravotníctve – Deutsch im Gesundheitswesen

Organizačná forma

Internetový jazykový kurz so špecifickým zameraním v úrovni A2-B1.

Cieľ vzdelávacej aktivity

Cieľom kurzu je obohatenie slovnej zásoby o približne 3000 slov obsahovo vychádzajúcich z lexiky zdravotníckej terminológie. V študijnom pláne sú zakomponované témy od jednoduchých fráz „U lekára“ až po odborné články venujúce sa rôznym problémom v zdravotníctve. Kurz ponúka kompletnú slovnú zásobu zo zdravovedy a gramatiku nemeckého jazyka v základnom stupni náročnosti.

Cieľová skupina

Záujemcovia so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním pre prax v zdravotníctve ( lekári, zdravotné sestry, administratíva v zdravotníctve).

Požadované vstupné vzdelanie

Pre vstup do štúdia sú potrebné základné vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni A1.

Profil absolventa

Po absolvovaní kurzu získa študent solídny prehľad o jazykovej terminológii v zdravotníctve, dokáže ju aktívne používať v hovorovom prejave, disponuje prehľadom o všeobecnej gramatike a dokáže reagovať na odbornú problematiku. Počas štúdia získava slovnú zásobu v počte okolo 3000 špeciálnych lexikálnych jednotiek, praktickú zručnosť v písomnom prejave a prehľad o moderných trendoch v zdravotníctve.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Individuálna študijná doba 12+12 mesiacov (odporúčame 750-900 hodín podľa individuálneho tempa a schopností študenta).

ZÁUJEM O KURZ 117.

V prípade nezáväzného záujmu o tento kurz vyplňte, prosím, nasledovný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM O KURZ