pixel

Jazykový certifikát

Humboldt - Jazykový certifikát

Overte si Vaše znalosti

Postačuje vám absolvovanie bežného jazykového kurzu alebo je lepšie ukončiť kurz renomovaným certifikátom?

Čoraz viac firiem uprednostňuje jazykovo zdatných zamestnancov, ktorí dokážu samostatne riešiť úlohy a komunikáciu v cudzom jazyku. Zamestnávatelia preferujú záujemcov o prácu, ktorých nebudú musieť testovať, aby si ich vedomosti overili. Najmä pri hľadaní práce v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že firmy uprednostnia ľudí, ktorí jazyk ovládajú na vynikajúcej úrovni.

ikona overte znalosti

Overte si Vaše znalosti

Postačuje vám absolvovanie bežného jazykového kurzu alebo je lepšie ukončiť kurz renomovaným certifikátom?

Čoraz viac firiem uprednostňuje jazykovo zdatných zamestnancov, ktorí dokážu samostatne riešiť úlohy a komunikáciu v cudzom jazyku. Zamestnávatelia preferujú záujemcov o prácu, ktorých nebudú musieť testovať, aby si ich vedomosti overili. Najmä pri hľadaní práce v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že firmy uprednostnia ľudí, ktorí jazyk ovládajú na vynikajúcej úrovni.

Referenčný rámec pre jazykové znalosti

Aby ste mali väčšiu šancu získať ponúkané pracovné miesto, je výhodné vlastniť renomovaný certifikát, ktorý uvedie vašu úroveň znalostí.

SERR

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR) je dokument Rady Európy Európskej únie. Obsahuje popis schopností získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ.

Slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je zjednotenie hodnotenia jazykovej úrovne vo všetkých európskych jazykoch.

SERR

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR) je dokument Rady Európy Európskej únie. Obsahuje popis schopností získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ.

Slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je zjednotenie hodnotenia jazykovej úrovne vo všetkých európskych jazykoch.

Záujem o jazykový certifikát

Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať.