+421 (2) 5249 7277         humboldt @ humboldt.sk

Jazykový certifikát. Overte si Vaše znalosti.

Postačuje Vám absolvovanie bežného jazykového kurzu alebo je lepšie ukončiť kurz renomovaným certifikátom?

Myslíte, že postačuje ak v životopise uvediete, že anglický jazyk ovládate aktívne alebo je lepšie priamo uviesť aj úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca?

Čoraz viac zamestnávateľov si je vedomých potreby mať jazykovo zdatných zamestnancov a uprednostňujú záujemcov o prácu, ktorých nebudú musieť testovať, aby si ich vedomosti overili.

Najmä pri hľadaní práce v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že domáce firmy uprednostnia domácich uchádzačov, pretože tí svoj rodný jazyk ovládajú.

Aby ste vylepšili Vašu šancu získať ponúkané pracovné miesto, je výhodné vlastniť renomovaný certifikát, ktorý uvedie Vašu úroveň znalostí.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti (skratka SERR) je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnutie metódy pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.

Cudzojazyčné názvy SERR

English | Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
Deutsch | Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR)
Español | Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
Français | Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
Italiano | Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)
Русский | Общеевропейские компетенции владения иностранным языком
   Spoločný európsky referenčný rámec (SERR)

 
Anglický Jazyk B1Anglický Jazyk B2Anglický Jazyk C1Anglický Jazyk C2Nemecký jazyk B1Nemecký jazyk B2Nemecký jazyk C1Nemecký jazyk C2

Po odoslaní formulára si skontrolujte aj spamový priečinok vo Vašom e-mailovom klientovi, či sa v ňom nenachádza nami odoslaný mail.