pixel

Diaľkové štúdium

Humboldt - Diaľkové štúdium

Hlavné benefity diaľkového štúdia

Vlastné tempo

Spojte štúdium, zamestnanie i rodinu

Certifikát

Získajte jazykový certifikát z pohodlia domova

Kvalitné materiály

Profesionálne študijné materiály

Testovanie

Pravidelné testovanie a vyhodnocovanie

Komunikácia

Až 200 minút konzultácií s lektorom

Výučba na diaľku

Dištančná forma výučby je flexibilným spôsobom, ako nadobúdať nové jazykové znalosti. Možno ani vy nemáte čas navštevovať denné či večerné kurzy v presne stanovenom čase a v mieste vášho bydliska. Ste pracovne vyťažení, pracujete na zmeny, alebo máte rodinné povinnosti.

V HUMBOLDT IDŠ preto ponúkame možnosť spojiť štúdium, zamestnanie i rodinu formou diaľkového štúdia, s ktorým máme už vyše 28-ročné skúsenosti. Tento spôsob výučby vyžaduje sebadisciplínu a odhodlanie. Je však skvelou príležitosťou, ako nadobudnúť nové znalosti, pripraviť sa na jazykové skúšky, rozširovať aktuálnu kvalifikáciu a získať lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

Naše kurzy diaľkového štúdia sú optimalizované tak, aby robili učenie efektívnym a zrozumiteľným. Tak pre pokročilých, ako aj úplných začiatočníkov. Ich benefity si u nás na vlastnej koži vyskúšalo už viac 25 000 spokojných študentov.

Forma štúdia: Korešpondenčné štúdium formou samoštúdia so študijných materiálov.

Výučba na diaľku

Dištančná forma výučby je flexibilným spôsobom, ako nadobúdať nové jazykové znalosti. Možno ani vy nemáte čas navštevovať denné či večerné kurzy v presne stanovenom čase a v mieste vášho bydliska. Ste pracovne vyťažení, pracujete na zmeny, alebo máte rodinné povinnosti.

V HUMBOLDT IDŠ preto ponúkame možnosť spojiť štúdium, zamestnanie i rodinu formou diaľkového štúdia, s ktorým máme už vyše 28-ročné skúsenosti. Tento spôsob výučby vyžaduje sebadisciplínu a odhodlanie. Je však skvelou príležitosťou, ako nadobudnúť nové znalosti, pripraviť sa na jazykové skúšky, rozširovať aktuálnu kvalifikáciu a získať lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

Naše kurzy diaľkového štúdia sú optimalizované tak, aby robili učenie efektívnym a zrozumiteľným. Tak pre pokročilých, ako aj úplných začiatočníkov. Ich benefity si u nás na vlastnej koži vyskúšalo už viac 25 000 spokojných študentov.

Forma štúdia: Korešpondenčné štúdium formou samo štúdia so študijných materiálov.

Študijný postup

Výber kurzu z našej ponuky

Základným predpokladom na úspešné zvládnutie štúdia je výber najvhodnejšieho kurzu pre vás. Na HUMBOLDT IDŠ môžete začať študovať kedykoľvek. Čím skôr začnete, tým rýchlejšie sa dostanete k cieľu: záverečnému vysvedčeniu.

Čas vyhradený na učenie

Na HUMBOLDT IDŠ si čas vyhradený na učenie určujete sami. Nemusíte dodržiavať pevne stanovené hodiny, ale môžete sa učiť vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Túžite po prestávke? Pokojne si ju doprajte!

Študijné tempo

Keď študujete na HUMBOLDT IDŠ, nemusíte sa nikomu prispôsobovať. Nikto vás nebude brzdiť, ani hnať dopredu. Študijné tempo si určíte vy sami. Vyhnete sa tak stresu a dokážete sa lepšie sústrediť. Na zvládnutie jedného študijného zošita potrebujete v priemere 7-14 dní. Ak preberané učivo zvládnete aj skôr, jednoducho budete postupovať rýchlejšie. A naopak, pokiaľ potrebujete viac času, nič sa nedeje.

Starostlivosť pedagógov

Priebežné pokroky v učení si budete preverovať riešením domácich úloh. Prostredníctvom nich budete v stálom kontakte s odbornými pedagógmi. Kedykoľvek si nebudete vedieť rady, alebo budete mať nejaké otázky, vždy sa môžete na nich obrátiť. Keď študujete diaľkovo, ste síce samostatný, ale nikdy nie sám. Vedúci pedagóg sa o vás stará v priebehu celého štúdia.

Komunikácia

Počas štúdia nemusíte s lektorom komunikovať len formou e-mailov. Súčasťou každého dištančného kurzu je 200 minút komunikácie s pedagógom formou video hovoru. Je už len na vás, ako tento čas využijete.

Dĺžka štúdia

Pri každom kurze je stanovená základná a maximálna dĺžka štúdia. Základná dĺžka vychádza z našich skúseností a zväčša je aj dostačujúca. Ak budete napredovať rýchlejšie, môžete kurz skončiť skôr. Pokiaľ by vám štúdium trvalo dlhšie, viete si ho predĺžiť o dvojnásobok času určeného v katalógu. A to úplne bez poplatku.

Záverečné vysvedčenie

Kurz ste celý prebrali, učivo ste zvládli, všetky domáce úlohy ste vyriešili s úspechom. Po absolvovaní kurzu máte v rukách vysvedčenie, na ktorom budete ohodnotený jednou celkovou známkou. Podkladom na túto známku sú výsledky úloh, ktoré ako študujúci pravidelne zasielate svojmu lektorovi na kontrolu. Známka je dôkazom, že ste absolvovali diaľkové štúdium. Vysvedčenie je vystavené v slovenskom jazyku, resp. za poplatok ho môžeme vystaviť aj v jazyku kurzu, ktorý ste práve ukončili.

Tento doklad hovorí o tom, že:
– disponujete dobrými odbornými znalosťami,
– ste výkonný, vytrvalý a usilovný,
– máte záujem o profesný rast i postup,
– viete samostatne pracovať.

Navyše, vysvedčenie dostávate od renomovanej inštitúcie HUMBOLDT IDŠ, ktorá je uznávaná zamestnávateľmi na Slovensku aj v zahraničí.