+421 (2) 5249 7277         humboldt @ humboldt.sk

Firemné kurzy. Jazykové kurzy pre firmy.

Firemné vzdelávanie

Každý podnikateľský subjekt, ktorý má záujem preniknúť na zahraničné trhy a tam hľadať partnerov, vie, že bez kvalitne jazykovo vyškoleného ľudského potenciálu zamestnancov sa táto vízia sotva uskutoční. Riadené investície firmy do ďalšieho vzdelávania pracovníkov sú zárukou jej úspešnosti a zároveň znakom jej solídnosti. Ponúkame vám projekt sústavného jazykového vzdelávania vychádzajúci z potrieb firmy. Za uplynulých 20 rokov sa nám podarilo vybudovať sieť odborných poradcov a lektorov, ktorí prešli bránami viac ako 100 firiem na Slovensku.
Vyučujeme jazyky vo firmách, kde je záujem zo strany zamestnávateľa investovať do jazykových vedomostí zamestnancov. Vychádzame z potrieb danej firmy, aby sme jej pomohli stať sa úspešnejšou na zahraničných trhoch. Po audite vedomostí dokážeme zistiť, aký je stav vedomostí a stanoviť cieľ jazykového vzdelávania zamestnancov.

Výhody firemného vzdelávania

  • šetrenie času dochádzania
  • overenie v praxi
  • finančná dostupnosť nákladov
  • zaujímavý študijný materiál
  • nácvik komunikácie v skupine
  • rast osobnosti zamestnancov
  • úspešnosť obchodovania firmy
  • všeobecná prosperita a úspech
  • hodnotenie zamestnancov

Jazykový certifikát  

Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať.

O výučbu akého jazyka máte záujem

Anglický jazykNemecký jazykFrancúzsky jazykŠpanielsky jazykTaliansky jazykRuský jazykMaďarský jazyk

Druh výuky

IndividuálnaSkupinová do 5 osôbSkupinová 6-10 osôb

Predpokladaný objem hodín

40 týždňov po 1 hodine40 týždňov po 1,5 hodine40 týždňov po 2 hodinách40 týždňov po 4 hodinách

 

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Humboldt Inštitút diaľkového štúdia, spol. s r. o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o študijné kurzy v zmysle Zákona 122/2013 Zb. z. v znení zákona č. 84/2014 Zb. z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 117/2014 Zb. z. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 28 ods. 3 písmeno a) je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Po odoslaní formulára si skontrolujte aj spamový priečinok vo Vašom e-mailovom klientovi (Spam, Nevyžiadaná pošta, Junk Email), či sa v ňom nenachádza nami odoslaný e-mail.