Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_disable_block_editor_for_navigation_post_type' not found or invalid function name in /data/5/9/5961f19b-4fb5-4630-8f58-e63ffbea8cc0/humboldt.sk/web/wp_hids/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Ochrana osobných údajov - HUMBOLDT IDŠ | Moderná výuka pre Vás

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej aj len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej aj len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Tieto zásady spracúvania osobných údajov transparentným spôsobom vysvetľujú informácie podľa čl. 13 GDPR a ust. § 19 Zákona o ochrane osobných údajov. Prečítajte si, prosím, o tom, akým spôsob získavame a nakladáme s Vašimi údajmi v našich podmienkach: