pixel

Archives: Quizzes & Surveys

Nemcina

Nemcina

1. Zisťovací test obsahuje testové úlohy v stupni A1 podľa stupňov náročností Európskeho hodnotiaceho rámca.
2. Pri riešení úloh postupujte v zmysle zadaní jednotlivých častí cvičení, zvoľte správny variant.
3. Pri nerozhodnosti Vášho určenia správne odpovede netipujte ! V prípade Vám nedostupnej a stúpajúcej náročnosti a obtiažnosti testu medzi jednotlivými úlohami ukončite test v danej úlohe, netipujte správne odpovede vo vyšších úlohách testu .
4. Test vypracujte samostatne, hodnovernosť a pravdivosť jeho spracovania je podkladom pre reálne určenie stupňa Vašich vedomostí podľa CEF a nasledovné vytvorenie skupiny a z toho vyplývajúce zaradenie Vás do príslušnej skupiny v rámci Vami dosiahnutého levelu. Veľa úspechov !

Meno a priezvisko (povinné pole)*
Email (povinné pole)*
Telefón (povinné pole)*