pixel

5 zaujímavých techník, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíte rýchlejšie

Happy arab guy student learning foreign language online

5 zaujímavých techník, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíte rýchlejšie

Štúdium cudzích jazykov je častokrát beh na dlhú trať. Každý z nás má iné predpoklady na zapamätávanie si slovíčok či gramatiky. Kým niekomu môže trvať naučenie sa základov cudzieho jazyka 5 mesiacov, inému človeku dokáže zabrať rok. Našťastie, existuje hneď niekoľko overených techník, ktoré vedia celý proces výrazne urýchliť.

Pokiaľ sa rozhodnete naučiť cudzí jazyk od základov, pozornosť musíte venovať dvom dôležitým oblastiam – gramatike a slovnej zásobe. Gramatické princípy sa obvykle dajú naučiť celkom jednoducho. Stačí ich pochopiť a následne len trénovať pri tvorbe viet. Väčším problémom však býva naberanie slovnej zásoby. Napríklad, angličtina má niečo medzi 600 000 – 1 000 000 slovami. Len samotná predstava, že by ste sa ich museli prácne učiť všetky naspamäť, je celkom nereálna.

Práve preto sa oplatí pri štúdiu využiť niekoľko praktických techník, ktoré sú rokmi osvedčené a využíva ich každý, kto sa chce naučiť cudzí jazyk rýchlo, no zároveň efektívne.

1. Učte sa správne slovíčka

Štatistiky ukázali, že pre väčšinu jazykov sveta platí nasledovné pravidlo: až 50 % všetkých textov tvorí 100 najpoužívanejších slovíčok. Ešte fascinujúcejšie je ale to, že 90 % celej slovnej zásoby, ktorá sa využíva na bežnú komunikáciu, pozostáva z 1000 najčastejších slov. Povedané v jednoduchosti, aby ste dokázali na 90 % pokryť celú komunikáciu v cudzom jazyku, v podstate vám stačí poznať 1000 slov.

Avšak, nemôžete sa naučiť náhodných 1000 slovíčok. Dôležité je vedieť, ktoré slovká sú skutočne podstatné. Zistiť to nemusí byť vždy úplne jednoduché. Práve preto má veľký zmysel prihlásiť sa do jazykového kurzu, ktorý je koncipovaný tak, aby ste sa v ňom naučili práve tie najpodstatnejšie pojmy a gramatické zákonitosti.

2. Technika kartičiek

Jazykoví experti po celom svete sa zhodli na tom, že jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa učiť nové slová, je vytvoriť si malé kartičky. Na prednú stranu si napíšte dané slovo po slovensky a na zadnú jeho ekvivalent v cudzom jazyku, ktorý sa učíte.

Dôležitý je ale správny postup. Najprv si všetky kartičky otočte tak, aby ste na vrchu videli pojmy v cudzom jazyku. Tie si postupne prechádzajte a povedzte si, čo dané slovo znamená po slovensky. Až keď budete ovládať význam každého slova, kartičky otočne opačne a skúste pri každom slovenskom slove vysloviť jeho ekvivalent v cudzom jazyku.

3. Technika kľúčových slov

Ďalšou obľúbenou technikou je vytváranie si kľúčových slov, podľa ktorých si zapamätáte výrazy v cudzom jazyku. Funguje to jednoducho. Napríklad, učíte sa nemčinu a chcete si zapamätať, že „oblačno“ sa po nemecky povie „wolkig“. V hlave si musíte slovko wolkig spojiť s niečím, čo vám ho kedykoľvek pripomenie. Pokojne to môže byť aj niečo netradičné.

Napríklad, slovo wolkig si zapamätáte podľa filmu Walking Dead, v ktorom hlavná postava prechádzala hmlistými zákutiami. Walking znie podobne ako wolkig a práve takéto nekonvenčné prepojenia si mozog obvykle najlepšie zapamätá.

4. Gestá, vizualizácia a hlasná výslovnosť

Povedzme, že sa chcete naučiť slovíčko „shoe“ – anglický pojem pre topánku. Najefektívnejšie je, keď si daný výraz vizualizujete. Napríklad, predstavte si, ako si obúvate topánku a pritom nahlas opakujte slovíčko „shoe“. Hlasná výslovnosť je naozaj dôležitá. Nielenže si pojem rýchlejšie zapamätáte, ale naviac si zopakujete aj jeho správnu výslovnosť.

Dokonca, niektoré štúdie prišli na to, že zapamätávanie dokážu zefektívniť aj gestá. Teda, pri vyslovovaní „shoe“ robte rukou pohyb, ako keby ste si obúvali topánku. Možno to znie zvláštne, no keď to vyskúšate, sami prídete na to, že slovíčka si zrazu oveľa lepšie pamätáte. Nielenže sa ich naučíte rýchlejšie, ale zároveň sa vám viac vryjú do pamäti, a teda budete ich vedieť aj o niekoľko mesiacov či rokov.

5. Pravidelné vystavovanie sa jazyku

Tento tip už nepochybne poznáte, no nemôžeme ho nespomenúť. Štúdium jazyka sa dá významne urýchliť, keď ste s ním pravidelne v kontakte. Skúste si prečítať jednoduchšie knihy písané v danom jazyku, prípadne pozerať videá či počúvať podcasty. Mnohí ľudia dokonca robia to, že si celý svoj smartfón prepnú do jazyka, ktorý sa snažia naučiť. A dokáže to naozaj pomôcť.

A, samozrejme, azda najväčším urýchľovačom štúdia je pravidelná komunikácia. Plne si to uvedomujeme, preto sme sa v našom inštitúte rozhodli spustiť novinku – večerné posedenia, počas ktorých sa budú všetci účastníci pod dohľadom lektora rozprávať v cudzom jazyku. Môžete si tak otestovať svoje znalosti a nepochybne sa na vás „nalepí“ množstvo nových pojmov.