pixel

Jazyk sa dá učiť aj z pohodlia domova! Ako na to?

Emotional girl with wireless headset holding digital tablet

Jazyk sa dá učiť aj z pohodlia domova! Ako na to?

Chcete sa naučiť nový jazyk, ale nemáte možnosť každý týždeň v rovnakom čase navštevovať jazykovú školu? Potrebujete, aby vaše štúdium mohlo byť časovo flexibilné a nezávislé od lokality? V dnešnej dobe to nie je žiaden problém! Jazyk sa dokážete naučiť aj z pohodlia domova. Ako na to? 

Možno aj vy vo svojom okolí poznáte ľudí, ktorí sa učia jazyk svojpomocne, avšak akosi nenapredujú. Problémom je obvykle chýbajúci systém. Hoci učenie sa nového jazyka môže na prvý pohľad vyzerať jednoducho, v skutočnosti je plné rôznych špecifík. Musí byť postupné, pravidelné a pokrývať všetky dôležité oblasti – nielen slovnú zásobu, ale aj gramatiku, počúvanie či čítanie s porozumením. 

Základom je správny systém 

Pred tým, ako sa začnete učiť cudzí jazyk, naplánujte si priebeh štúdia. Odborníci odporúčajú, že ideálnym riešením je venovať štúdiu 30 minút až 1 hodinu denne, 5 dní v týždni. Ujasnite si svoje časové možnosti a prispôsobte si podľa nich svoj harmonogram, ktorý budete dodržiavať. Ak váš plán jeden deň nebudete vedieť splniť, nič sa nedeje. Avšak, ak k takýmto výpadkom bude dochádzať pravidelne, ovplyvní to váš progres. 

Ako si usporiadať jednotlivé časti výučby? 

Najťažším krokom je stanoviť si postup výučby. Ktoré slová sa naučíte ako prvé? S ktorou časťou gramatiky je najlepšie začať? Tieto otázky sú mimoriadne dôležité, keďže významným spôsobom ovplyvnia to, ako rýchlo a efektívne budete napredovať

V tomto smere je najlepším riešením využiť osvedčené riešenia, ktoré fungujú – dištančné jazykové kurzy. Tie sú pripravované odborníkmi a jednotlivé lekcie na seba postupne nadväzujú tak, aby ste mohli rýchlo napredovať. Svoj čas na výučbu jazyka tak využijete skutočne efektívne a budete sa učiť to, čo je naozaj dôležité. 

Učte sa to, čo vás zaujíma! 

V prípade jazykových kurzov sa viete priamo zamerať na tú oblasť jazyka, ktorá vás zaujíma. Prihlásiť sa môžete napríklad do kurzu zdravotníckej angličtiny či nemčiny v cestovnom ruchu a hotelierstve. Jednotlivé lekcie sú rozdelené tak, aby vás naučili komplexnú slovnú zásobu a podstatné gramatické pravidlá. 

Chcete rozprávať? Využite online výučbu! 

Samozrejme, dôležitou súčasťou výučby jazyka je komunikácia. Keď chodíte do jazykovej školy, rozprávate sa priamo so skúseným lektorom, ktorý vás v prípade potreby opraví. Avšak, táto možnosť je dostupná aj pri štúdiu z pohodlia domova. Stačí sa prihlásiť na online jazykový kurz.

V rámci vyučovacej hodiny budete priamo so skúseným lektorom komunikovať na určité témy a vypracúvať rôzne zadania. Dokážete tak rýchlejšie „nasať“ daný jazyk a naučíte sa, ako ho aktívne používať v praxi. Ani v tomto prípade nestrácate flexibilitu – online hodiny môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta na Zemi, kde je prístup k internetu.

Udržujte si kontakt s jazykom 

Dištančné kurzy či hodiny online výučby sú akousi základnou kostrou štúdia nového jazyka. Naučíte sa počas nich to najdôležitejšie, avšak znalosti je dobré zlepšovať aj ďalšími doplnkovými spôsobmi. Napríklad, môžete si každý deň prečítať niekoľko strán v danom jazyku. Prípadne, pozrieť si film s titulkami. Nebudete tak mať pocit, že sa neustále učíte len nejakú teóriu, ale svoje znalosti využijete a obohatíte v reálnom živote.

Nevychádzajte z cviku 

Častou chybou je, že ľudia síce absolvujú dištančný jazykový kurz, prípadne online výučbové lekcie, naučia sa základy, no potom so štúdiom prestanú. Neposúvajú sa ďalej a ich nadobudnuté vedomosti sa postupne vytrácajú. Snažte sa preto kontakt s jazykom neustále udržiavať. Napríklad, prihlásiť sa môžete na dištančný jazykový kurz pre pokročilých. Svoje znalosti viete ďalej rozvíjať aj v rámci online výučby. 

Jednoducho, učenie sa jazyka je nekonečný, no krásny a zábavný proces. Prihláste sa do niektorého z našich kurzov a presvedčte sa o tom na vlastnej koži!