pixel

Ako sa efektívne učiť gramatiku a prečo jej venovať pozornosť?

Lecture and lesson online, teacher at home and health protection. Smiling young guy with glasses explains rules of English language and records video on laptop webcam

Ako sa efektívne učiť gramatiku a prečo jej venovať pozornosť?

Učenie sa nového jazyka nie je založené len na tom, že si čítate slovník a zapamätávate nové slovíčka. Neoddeliteľnou súčasťou progresu je gramatika. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, prečo je dôležitá a ako sa ju učiť skutočne efektívne. 

Stručne a jasne, bez gramatiky sú slová len akýmsi nepoužiteľným gulášom. Darmo budete vedieť 1000 slovíčok, pokiaľ ich neviete usporiadať do súvislej vety, s cudzincami sa veľmi neporozprávate. No budete aspoň ako-tak rozumieť, čo hovoria. Práve preto by gramatika mala ísť ruka v ruke s učením sa nových slov. Jej súčasťou je vetná skladba, skloňovanie či správne používanie časov. V neposlednom rade, pozornosť sa oplatí venovať aj frázam. 

Základom je slovná zásoba

Pri učení sa gramatiky je vhodné, keď už máte aspoň základnú slovnú zásobu. Totižto, ťažko sa vám budú tvoriť vety, keď neviete, aké výrazy do nich dať. Naučte sa základné slová a dbajte na to, aby ste ich vedeli správne vyslovovať. 

Poradie slov vo vetách 

Prvou vecou, ktorej by ste v rámci gramatiky mali venovať pozornosť, je usporiadanie slov vo vetách. Každý jazyk má svoje typické vetné skladby, ktoré sa využívajú najčastejšie. Naučte sa, kedy má byť podstatné meno na začiatku vety, v akých prípadoch musí byť sloveso na konci a podobne. Osvojte si základné vetné konštrukcie. 

Najlepšie je zanalyzovať si niekoľko jednoduchých viet v danom jazyku. Následne sa pokúste vytvoriť svoje vlastné vety obsahujúce slová, ktoré už poznáte. 

Správne používanie časov 

Základom je naučiť sa tvoriť vety v prítomnom čase. Avšak, pri bežnej komunikácii sa často používa tiež minulý a budúci čas. Postupne tak prejdite aj na ne. Všímajte si, ako sa pri zmene časov mení vetná skladba. Začnite jednoduchým minulým a budúcim časom, keď ich budete dobre ovládať, môžete prejsť na pokročilejšie varianty – predprítomný čas či rôzne špecifické formy vyjadrenia budúcnosti. Každý jazyk má v tejto oblasti určité pravidlá.

Frázy 

Pod pojmom fráza sa myslí spojenie viacerých slov, ktoré dokopy dávajú určitý význam. Každý jazyk má svoje frázy, ktoré by ste si mali postupne osvojovať. Výborným spôsobom, ako sa ich naučiť, je čítanie a počúvanie v danom jazyku

Postupnosť je dôležitá 

Gramatika je komplexná časť jazyka, ktorá sa skladá z mnohých menších oblastí. Keď sa učíte nový jazyk, je veľmi dôležité, aby ste začali od správneho konca. Pokiaľ začnete študovať pokročilú gramatiku, zrejme jej nebudete rozumieť, zamotáte sa a váš progres bude zbytočne spomalený. V tomto smere je dobrým riešením prihlásiť sa na dištančný jazykový kurz

Ten je zostavovaný odborníkmi tak, aby jednotlivé lekcie na seba prirodzene nadväzovali. Začnete najľahšími vecami a postupne na ne nabaľujete ďalšie vedomosti. Všetko vám tak dáva zmysel a nové poznatky si rýchlejšie utriedite v pamäti. Nehovoriac o tom, že v rámci kurzov si na praktických ukážkach a cvičeniach jednoducho overíte svoje nadobudnuté znalosti. 

Prax je najlepším učiteľom 

Najlepším spôsobom, ako si utriediť gramatické pravidlá a naučiť sa ich používať prirodzene, bez dlhého rozmýšľania, je aplikovať ich v praxi. A to tak, že budete písať alebo rozprávať v danom jazyku. Výborným riešením je napríklad konzultácia s lektorom, ktorý vás vie v prípade potreby opraviť a usmerniť

Pokiaľ si chcete svoje jazykové znalosti utvrdiť a zlepšiť reálnou komunikáciou, nemusíte chodiť do klasickej jazykovej školy. V dnešnej dobe sa dá jazyk efektívne učiť z pohodlia domova! Stačí naplno využiť možnosti online výučby, ktorú ponúkame aj my. V rámci jednotlivých lekcií si osvojíte gramatické pravidlá a nové slovíčka pri komunikácii so skúseným lektorom. Váš progres tak bude rýchlejší a vďaka interaktívnej forme vás učenie sa jazyka bude aj oveľa viac baviť!