+421 (918) 103 138       humboldt @ humboldt.sk        
Už 28 rokov vzdelávame

Články

Prečo sa stať študentom Humboldt IDŠ?

Ešte v roku 2013 sme zaevidovali v individuálnych kurzoch diaľkového vzdelávania študenta s poradovým číslom 25 000. Je to číslo, ktoré nás zaväzuje na jednej strane k neustálej činnosti v.. Čítať ďalej   

Špecifiká vzťahu študent – pedagóg v dištančnom štúdiu

Dištančné vzdelávanie má svoje špecifikum. Ide predovšetkým o vytvorenie partnerského vzťahu medzi školiteľom, pedagógom na jednej strane a študentom na strane druhej. Úzko spolupracujeme s našimi partnerskými organizáciami na území Slovenska,.. Čítať ďalej   

Znalosť cudzích jazykov a pracovné miesto

Znalosť cudzích jazykov ovplyvňuje uplatnenie sa na pracovnom trhu vo viacerých smeroch. Predovšetkým zvyšuje hodnotu pracovnej sily uchádzača o zamestnanie. Záujemca o pracovné miesto s dokonalým ovládaním komunikatívnej a vyššej.. Čítať ďalej