+421 (918) 103 138         humboldt @ humboldt.sk     
Už 25 rokov vzdelávame

Archive for the 'Články' Category

Certifikácia a kurz DEUTSCH IM GESUNDHEITSWESEN

Posted on 5 mája, 2017 · Posted in Články, Novinky

Vážené záujemkyne a záujemcovia, Humboldt IDŠ má v ponuke kurz 117, ktorý sa zaoberá obsahom zdravotníctva. Uvedený kurz mal od r. 2008 – 2013 i kredit MŠ SR, jeho predlženie.. Čítať ďalej   

Prečo sa stať študentom Humboldt IDŠ?

Posted on 7 apríla, 2017 · Posted in Články

V roku 2013 sme zaevidovali v internetových individuálnych kurzoch študenta s poradovým číslom 25 000. Od 1. 1. 1993 je to číslo, ktoré nás zaväzuje na jednej strane k neustálej činnosti.. Čítať ďalej   

Obchodný zástupca Humboldt pre regióny BB, ZA a KE

Posted on 5 mája, 2016 · Posted in Články, Novinky

Humboldt IDŠ rozširuje sieť svojich obchodných zástupcov. Obchodný poradca HUmboldt pôsobí vo sfére organizácie kurzov HUmboldt IDŠ v danom regióne, koordinuje firemné kurzy a sprostredkováva metodické poradenstvo (nie lektorské) v.. Čítať ďalej   

Špecifiká vzťahu študent – pedagóg v dištančnom štúdiu

Posted on 2 mája, 2016 · Posted in Články

Spôsob dištančného štúdia v riadenej forme sa začal objavovať v západne Európe v období po II. svetovej vojne. Od klasických korešpondenčných kurzov sa v priebehu rokov vyvíjal až do dnešných.. Čítať ďalej   

Znalosť cudzích jazykov a pracovné miesto

Posted on 15 apríla, 2016 · Posted in Články

Znalosť cudzích jazykov ovplyvňuje uplatnenie sa na pracovnom trhu vo viacerých smeroch. Predovšetkým zvyšuje hodnotu pracovnej sily uchádzača o zamestnanie. Záujemca o pracovné miesto s dokonalým ovládaním komunikatívnej a vyššej.. Čítať ďalej